nielegalne zatrudnienie pracowników oraz nieujawnianie ich wynagrodzenia - konsekwencje w zakresie PIT i ZUS w tzw. Polskim Ładzie

nielegalne zatrudnienie pracowników oraz nieujawnianie ich wynagrodzenia - konsekwencje w zakresie PIT i ZUS w tzw. Polskim Ładzie

1 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład. Ustawa ma wejść w życie już od 1 stycznia 2022r.

Uchwalone przepisy dotyczące skutków podatkowych zatrudniania na czarno mają mieć zastosowanie do przypadków nielegalnego zatrudnienia (zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków) oraz nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zakładają one m.in., że za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia pracodawca będzie musiał doliczyć sobie przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ponadto w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, składki należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem” będą w całości finansowane przez pracodawcę. Ta sama zasada będzie obowiązywać przy składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela – Berlin | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD | www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

 

Seminarium dla Praktyków
Kraków | Warszawa | Gdańsk | Opole

O terminach seminarium dla Praktyków informujemy 4 tygodnie przed wydarzeniem

Seminaria Online
Delegowanie dla Praktyków w każdy czwartek o 10.00